KADIN OLMASAYDI NE OLURDU, KADININ ÖNEMİ

Ademi(insanı) yaratan Allah, Havva’yı yaratmasaydı ne olurdu? Düzen olmazdı, aile olmazdı, insan diye bir şeyin olması mümkün olmazdı. İnsanlık üreyemezdi, dolayısıyla insan mefhumu yerini hayvansallaşmaya, kısacası düşünmeyen, sorgulamayan bir canlı türüne yani hayvanlar alemine bırakırdı yerini. Kadın olmasaydı en başta ”bizler” olamazdık. Kadının varlığı her zaman prototip oluştur. Dünya düzeni kurulurken kadın görev ve sorumluluklarla yükümlü tutulmuştur. Bu sorumluluk dahilinde kadın toplumsal statü kazanmıştır. Ataerkil toplumdan anaerkil toplumlarına, aile içi egemen güç mücadelelerinden kentsel kültür içerisinde yer edinme savaşına kadar kadın hep bu döngü içerisinde ehemmiyet kazanmıştır. Kadın olmasaydı ve kadının önemi soruları aslında erkek temelli cevap bulması gereken hususlardır. Erkeğin egosunu tatmin etme, dışarıya karşı güç gösterisinde bulunabilme gücünü de verir kadın. Kadın doğurur, bunun neticesinde erkek köysel yaşam tarzı için geçerli, iktisadi ve siyasi güç kazanır. Bu kadının neden var olması gerektiğinin, neden önemli olduğunun sair nedenleridir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

rahim filmi Vaser Liposuction Kadın Estetik Cerrah Varikosel Ameliyatı adana masaj salonu erkek deri mont İğde Fidanı